Cefndir Argraffu Ebost

 

Background

Gwyddom bod plant wrth eu boddau’n gwrando ar gerddoriaeth. Mae digon o dystiolaeth ar gael i gefnogi’r ffaith bod cerddoriaeth yn cyfrannu at ddatblygiad plant ym mhob ffordd. Mae ‘Helpa Fi Wneud Cân’ yn darparu llyfryn a CD sy’n cynnwys un ar ddeg cân wreiddiol a gafodd eu cyfansoddi gan gyfansoddwyr adnabyddus o Gymru a’u perfformio gan lu o gantorion enwog. Mae Gwyn Hughes Jones, Elin Fflur, Sarah Louise, Arfon Wyn, Siwan Llynor a llawer iawn mwy yn sicrhau bod y caneuon yn llawn hwyl ac yn rhyngweithiol. Mae Mônsŵn hefyd yn darparu gweithdai i gyd-fynd â’r llyfryn, a gellir addasu’r rhain i fodloni anghenion pob ysgol feithrin, ysgol gynradd ac unrhyw grŵp cymunedol arall sy’n gofalu am blant rhwng 0 a 7 oed.


 

Sali Mali