Amdanom Ni Argraffu Ebost

Pwy Yw Bocswn?

 

Mae Bocswn yn rhoi cyfle i chi, plant ifanc Ynys Môn, gael cyfle i recordio CD eich hunain. Does dim angen i chi chwarae offeryn, oherwydd mae modd eich dysgu gyda thiwtoriaid sydd yma i’ch helpu.

 

Gweithdai Cerddoriaeth.

 

Yn y cyfnod o chwe wythnos mi fyddwch yn dysgu ac yn ymarfer gyda’r offerynnau o’ch dewis chi am ddwy awr yr wythnos.  Hefyd, byddwch yn gwario dwy sesiwn yn ein stiwdio recordio yn Amlwch lle byddwch yn mynd adref gyda CD o’ch cerddoriaeth.

 

Technoleg Cerddoriaeth.

 

Bydd technoleg cerdd yn parhau am wyth wythnos, ond ar liniadur ‘Apple Mac’s’. Byddwch yn defnyddio rhaglenni ‘Logic Pro 9’ a ‘Garage Band’ ac yn ysgrifennu cân gyda dolenni sampl, midi neu recordio rhywbeth eich hunain, e.e. Gitâr ar ben curiad drymiau.  Byddwch yn cael CD o’ch gwaith ar ddiwedd yr wyth wythnos.

 

Sesiynau Blasu.

 

Trefnwch i ni ddod atoch chi. Byddwn yn dod â phopeth gyda ni, o’r offer i’r tiwtoriaid profiadol i wneud eich diwrnod yn llwyddiannus.

 

Sesiynau Ysgol.

 

Fe all staff Bocswn gynnig gwasanaeth cyfeillgar, dwyieithog a hwylus i sefydliadau addysgol.

 

Tiwtoriaid Cerddoriaeth.

 

Mae Bocswn yn rhoi hyfforddiant un i un gan diwtoriaid profiadol ar y drymiau, y gitâr a hefyd ar y gitâr fâs. Bydd y rhain yn wersi wythnosol mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar. Croeso mawr i ddechreuwyr.

 

Llyfrgell Offerynnau.

 

Mae gennym nifer o offerynnau ar gyfer holl weithgareddau Bocswn.  O gitârs i eitem technoleg i’r cyfrifiadur.  Bydd croeso i’w llogi am ffi fechan.