Prosiectau Cyfredol Argraffu Ebost

THEATR IEUENCTID MÔN

 

Sefydlwyd y Theatr yn 2000 gyda’r bwriad o ddarparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc o Ynys Môn i berfformio a dysgu sgiliau’r Theatr drwy gyfrwng y Gymraeg ac mewn awyrgylch anffurfiol a llawn hwyl. Mae’r Theatr wedi llwyfannu llawer o sioeau proffesiynol gan gynnwys Branwen, Sneb yn Becso, Stop Tap a Tra Bo Tri. Mae aelodau’r Theatr hefyd wedi cael profiadau ar y teledu a’r llwyfan ers iddi gael ei sefydlu, gyda 3 aelod unigol wedi ennill rhannau unigol yng nghyfres deledu Rownd a Rownd.

 

TIM BACH – Cynhelir gweithdai wythnosol ar gyfer plant rhwng 7 ac 11 oed yn Amlwch, Bodedern, Llangefni a Chaergybi.

 

TIM MAWR – Cynhelir gweithdai wythnosol ar gyfer aelodau hŷn rhwng 11 ac 18 oed yn Llangefni.

 

Bydd TIM Bach a Mawr yn cychwyn ar eu cynhyrchiad nesaf ym mis Chwefror 2009. Ar hyn o bryd, maent yn gweithio ar ddatblygu eu sgiliau a’u hyder, ac maent hefyd yn gweithio ar brosiectau bychan y maent yn eu cyflwyno i’w teulu agos ddwywaith y flwyddyn.

 

CÔR IEUENCTID YNYS MÔN
Sefydlwyd y côr yn 2007 rhwng Theatr Ieuenctid Môn a Chanolfan William Mathias, ac mae gan y côr 70 o aelodau ar hyn o bryd i gyd rhwng 7 ac 16 oed.

 

Profiad gorffennol - 

  • Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen
  • Cystadleuaeth Music For Youth
  • Cystadleuaeth Côr Cymru 2007
  • Dechrau Canu Dechrau Canmol – S4C
  • Take a Bow – Cbeebies
  • Perfformio gyda Peter Carrie
  • Perfformio gyda Margaret Williams


Ar hyn o bryd, maent yn gweithio ar repertoire newydd i’w perfformio mewn amrywiol gyngherddau a chystadlaethau yn ystod y flwyddyn (am ragor o wybodaeth, edrychwch dan y pennawd ‘digwyddiadau’.) Cynhelir clyweliadau ddwywaith y flwyddyn er mwyn i aelodau newydd allu ymuno â’r côr.