Cefndir
Argraffu Ebost

Helpa Fi

Gwyddom bod plant wrth eu boddau’n gwrando ar gerddoriaeth. Mae digon o dystiolaeth ar gael i gefnogi’r ffaith bod cerddoriaeth yn cyfrannu at ddatblygiad plant ym mhob ffordd.

 

 
Prosiectau Cyfredol
Argraffu Ebost

T.I.M. LogoSefydlwyd y Theatr yn 2000 gyda’r bwriad o ddarparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc o Ynys Môn i berfformio a dysgu sgiliau’r Theatr drwy gyfrwng y Gymraeg ac mewn awyrgylch anffurfiol a llawn hwyl. Mae’r Theatr wedi llwyfannu llawer o sioeau proffesiynol gan gynnwys Branwen, Sneb yn Becso, Stop Tap a Tra Bo Tri.

 
Amdanom Ni
Argraffu Ebost

Bocswn

Prosiect yw Bocswn sydd wedi cael ei sefydlu ar gyfer pobl ifanc Ynys Mon er mwyn rhoi profiadau cerddorol cadarnhaol. Does dim rhaid cael profiad cerddorol blaenorol oherwydd bydd tiwtoriaid Bocswn yna i'ch helpu i'w wneud yn hawdd ac yn hwyl.